Een Nieuw Concept

Medemo richt zich op de ontwikkeling van een model voor meervoudige democratie. Een vorm van participatie die toetsbaar voldoet aan de democratische waarden. Het doel van Medemo is om daarmee de verbinding te verbeteren tussen ‘de systeemwereld’ en de ‘leefwereld’.

 Medemo heeft drie uitgangspunten voor meervoudige democratie:

  • Input: de inbreng van burgers moet vrij toegankelijk en laagdrempelig zijn.
  • Output: de inbreng moet leiden tot bruikbare informatie voor het openbaar bestuur.
  • De resultaten moeten blijvend beschikbaar zijn in een openbaar archief.

Dit vereist een vorm van organisatie. Medemo is een stichting die de systematiek ontwikkelt en deze beschikbaar stelt aan vertegenwoordigingen van burgers. Dat zijn verenigingen waar inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen lid van zijn. De verenigingen zijn aangesloten bij de stichting Medemo. Daarmee wordt vastgelegd dat de democratische waarden van representativiteit, legitimiteit en transparantie door de vereniging worden gerespecteerd.

Actuele dilemma’s

Medemo is een deelnamemodel voor meervoudige democratie. Onze aanpak biedt oplossingen voor vier dilemma’s.

Dilemma A: Bewoners voelen zich steeds minder gehoord en haken af.

Om individuele inwoners een stem te geven, gaat het om Agenderen; het Aanbrengen van suggesties, het Aankaarten van onderwerpen, het Anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Dilemma B: De huidige participatie is steeds meer gericht op het behartigen van groepsbelangen.

In plaats van belangenbehartiging gaat het om onderlinge Belangenafweging tussen bewoners, het Bespreken van wensen, het Belichten van dilemma’s, het Beoordelen van belangentegenstellingen.

Dilemma C: Participatie gaat bijna altijd over geïsoleerde onderwerpen.

Om onderwerpen met elkaar te kunnen vergelijken is een Communicatieplatform nodig, gericht een Collectieve deelname, ingericht voor het Categoriseren van inbreng naar gebied, schaal en prioriteit en vooral: met een Concentrische benadering. Want elke bewoner ziet zichzelf als middelpunt van de samenleving.

Dilemma D: Bijna elk participatieproces begint weer van voren af aan.

Een collectief geheugen vereist Databeheer, het vormen van een Documentatiebestand, een Digitaal archief van de besluitvormingsprocessen, geschikt voor Data analyse.

Voor elk dilemma hebben we een praktische oplossing ontwikkeld. Lees meer over de Medemo Aanpak.